Koordenatuak 315

Noiz igoa 7 de febrero de 2010

Noiz egina febrero 2010

-
-
390 m
315 m
0
1,6
3,2
6,36 km

Bisitak 5196, kokapena 69

Nondik gertu Artikutza, Navarra (España)

Ume ttikiekin egiteko moduko bueltatxoa. Urtegiaren bueltan dagoen pistatik doa ibilbide gehiena. Presan gainera joan gara lehenbizi urtegia eta basoak bat nola egin duen ikustea. Gero ikusi dezakegu garai bateko burni olen ondorioz morrotutako haritzen ikuskizun aparta eta gaur egungo bilakaera naturala.
*ARTIKUTZA: EUSKAL HERRIA-BASQUE COUNTRY
a pie

Presa

06-FEB-10 13:36:06
a pie

Zubia. Urgurutz inguruan

06-FEB-10 14:46:26

2 iritzi

 • argazkia arenkentro

  arenkentro 11-mar-2015

  UZTAPIDEK ARTIKUTZARI EGINDAKO BERTSOAK
  1.-Artikutza’ra buelta bat eman
  nuen lengo egun baten
  nerekin ziran lagun batzuri
  jardun nintzaien esaten:
  Au baño toki ederraguak
  ez dira asko izaten,
  asi bear det mendi onetako
  berriak zerbait ematen.

  2.-Esan bezela, eman bar ditut
  Artikutzako berriak:
  danak or zeuden mendi eder ori
  erosteko egarriak;
  gauza auek len seguru asko
  dauzkazu irakurriak:
  nola atzenian erosi zuen
  Donostia’ko erriak

  3.-Donostia’ko erria zuen
  mendi orrek merkatari,
  eta erosi bear zitzaion
  Azillona markesari;
  bizkaitarren bat izan bear zun
  esaten degun jaun ori,
  bearrekua artu zioten
  erosi ziotenari.

  4.-Milla pasa ta bederatzireun
  da emeretzigarrena,
  da ilbeltz illak ogei ta zazpi
  ori erosi zuena;
  iru milloi ta berreun milla
  pezeta ordaindu dena,
  Donosti’k oraindik egin duan
  erosturarik onena.

  5.-Iru millako eta zazpierun
  ektareako basua,
  ogei ta amabi kilometro da
  mendien bira osua;
  Donostia’ko erateko ura
  ortik daukate jasua,
  orregatik da mendi aundi ori
  olako baliotsua.

  6.-Artikutza’ren aunditasunez
  gogoratuko zerate,
  neurri oietxek euki biaitu,
  neri ala esan dirate;
  mendi eder ori erosi zala
  berrogei ta amasei urte,
  garai aietan Zuaznabar jaun
  zan Donosti’ko alkate
  7.-Mendi onek lau erreka dauzka,
  emango det beren berri:
  Elama eta Urdallue bi,
  guk entzun ditugu sarri
  irugarrena Enobieta,
  laugarrena Erroiarri,
  txanpanen pare badira auek
  bat dagonian egarri.

  8.-Lau basarri’re baziran emen
  errekak bezela berdin
  Urdallue ta Elama eta
  Egazpia ta Goizarin;
  Pameliak or bizitzen ziran
  Lengo nagusariarekin,
  gero Donosti’k erosi zuan
  da baserriak desegin.

  9.-Orain berrogei ta amasei urte
  ingurumari aietan,
  beren kosetxa egiten
  zuten baserri aietan;
  ganadua’re errez egiten
  esan degun garaietan,
  ezkurra ere naikua baizan
  Artikutz’ko mendietan.
  10.-Orduan lasai biziko ziran
  Artikutz’ko basarriak,
  Ezkurrarekin mantendutzen or
  ardiak eta txerriak
  gero ixtia erabaki zun
  Donostiako erriak,
  eta orduan aldegin bear
  an ziraden paneliak.

  11.-Mendiko ganaduaz gaiñera
  minak ere or bazian,
  berreun gizon edo geiago
  lanean ari baizian;
  beruna edo plomuen billa
  Elama’n jardun oi zian,
  gero Donosti’k erosi zuan
  eta minak gelditu zian.

  *hurrengo mezuan jarraitzen du.

 • argazkia arenkentro

  arenkentro 11-mar-2015

  UZTAPIDE ARTIKUTZARI BERTSOAK:


  12.-Esan bezela, berreun gizon
  aritzen ziran lanian,
  gutxi edo geio aurrerapenak
  izaten dira danian;
  berunetikan Elama’n goian
  pilla egiten zanian,
  Errenteriko estaziora
  bajatzen zuten trenian.


  13.-Mendi orretan daude pagoak,
  Aritzak eta gaztaiñak,
  Danetikan ere ikusten
  dirade zugaitz bikaiñak;
  frutua duten zagaitzarekin
  ornituta mendi-gaiñak,
  basa-urdiak gozatze’ituzte
  ederki beren ezpaiñak.

  14.-Piñutik ere badago zerbait,
  baitare altz da urritzak,
  mendi ori zer dan ez lezake esan
  bertsolari baten itzak;
  altura pixka bat ere badu,
  izaten dira ekaitzak,
  bañan alare aixa azitzen
  dirade orko zugaitzak.

  15.-Orain baiño len izana nago
  Artikutza’n bertsuetan,
  aspertu ezinda ari begira
  antxe ordu osuetan;
  nere artian pentsatzen ego
  izan nintzan batzuetan;
  zenbat milloiren baliua ote
  zegon ango basuetan.


  16.-Aministradore jaunak zitun
  Ango berriak emanak,
  Nola amairu pameli ziran
  an bertan bizi ziranak;
  berrogei eta amabi bizi
  lagun omen dauzka danak,
  Donosti’ko aiuntamentuan
  enpleatutzen diranak.

  17.-Ogei ta amabi kilometroko
  bidia da Donosti’ra,
  ’akin egiten dute
  egunero andik jira;
  gaztiak eskolara eraman,
  jana ekarri mendira,
  urruti samar egonagatik
  olaxe moldatzen dira

  18.-Galeraziak daude Artikutza’n
  bai eizak da bai arrantzak,
  ori dela-ta ango goardak
  egon oi dira garratzak;
  ango erreka koskorrak dira
  amorraitan aberatsak,
  baña arrosa danak dituzte
  bakoitzak beren arantzak.

  19.-San Agustin da izendatua
  Artikutza’ko zaindari,
  Zenbat alditan ur presko ederra
  emana Donostia’ri
  orain urtiak juan dira ta
  osatzen naiko komeri,
  aurtengo udaran bajatua da
  ango presa aundi ori.

  20.-Artikutza’ko kapilla ere
  oraindikan da berria,
  orain berrogeita ta zazpi urte
  zuten zutikan jarria;
  da San Agustin zan egun baten
  zaindaritzat ezarria,
  ark berak asko apaindutzen du
  len esan degun erria.

  21.-Nere ustetan orko berriak
  nik eman nitun lenago,
  baña pelota-plaza ederra
  ere Artikutza’n badago;
  ango pestetan partidu ederrak
  sarri ikusia nago,
  ortik aurrera ezin nezake
  kontatu berri geiago.

  22.-Ango pestetan ikusitzen da
  plazan jendia gaiñezka,
  egun orretan bildutzen dira
  emengo mutil da neska;
  Dagonillen ogei ta zortzia,
  ori esan bearrik ezta,
  bertso onekin bukatutzen da
  gure Artikutz’ko pesta.Nahi izanezkero edo ibilbide hau