← atzera Txolope | Solaiera | Bedarbide | Iturrigorri | Por Gualdetxu y Sendanegra desde La Choza. Contrastes de Sierra Sálvada

luis.itxinak "Txolope | Solaiera | Bedarbide | Iturrigorri | Por Gualdetxu y Sendanegra desde La Choza. Contrastes de Sierra Sálvada" ibilbidea egin zuen 3 bidelagunekin