← atzera 2020-08-25 Becca di Nana per Colle Vascoccia-Col de Nannaz da Mandriu

Csesiak "2020-08-25 Becca di Nana per Colle Vascoccia-Col de Nannaz da Mandriu" ibilbidea egin zuen 1 bidelagunekin